0

Krepšelyje nėra produktų.

Prekių grąžinimo sąlygos

 

 1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties Pirkėjui negalioja, jeigu buvo sudaryta viena iš Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių, o būtent teisė atsisakyti sutarties negalioja:
  – sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  – sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
 2. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kosmetikos prekės nėra grąžinamos.
 3. Kitos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 4. Pasinaudojus Prekių grąžinimo teise, išlaidas už prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.
 5. Maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai:
  1. 5.1. Prekės keičiamos arba grąžinami pinigai Pirkėjui į jo sąskaitą nevėliau kaip per 14 ( keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės grąžinimo dienos.
 6. Maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai:
  1. 6.1. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:
   1. 6.1.1. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;
   2. 6.1.2. atitinkamai sumažinti kainą;
   3. 6.1.3. grąžinti prekę Pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
 7. Šių taisyklių 6 punkte nustatytomis teisėmis Pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.
 8. Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje Pardavėjo nurodytoje, Pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas Pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodomi prekės trūkumai ir Pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 6 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio Pardavėjo patvirtinantis dokumentas.
 9. Jeigu Pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio Pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti Pirkėjo nurodyti šių taisyklių 6 punkto reikalavimai tik Pardavėjui sutikus.
 10. Kilus nesutarimui tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl maisto prekės kokybės, Pardavėjas, gavęs Pirkėjo raštišką prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 dienas raštu kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o tyrimo rezultatus, kai tik juos raštu pateikia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pranešti Pirkėjui.
 11. Išlaidos, susijusios su maisto prekių kokybės tyrimais, apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 12. Jeigu Pardavėjas nevykdo šių taisyklių 6 ar 10 punktų reikalavimų, Pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti Pardavėjui.